Mierzejewo near Leszno

 

woj. Wielkopolskie, 51-50N, 16-49E.

   Mierzejewo, kolo Leszna, datuje sie na rok 1310, ale wczesniej nosila nazwe Mirsow, Mirzewo, Mizewo, Myrzewo, i Mierzewo. Bylo w 1396r. wlasnoscia Mirzewskich. W 1409r. bylo ono wlasnoscia Bernarda Oderwolfa Mierzewskiego. W latach 1456-1501 Mierzejewo nalezalo do braci Szczepana, Jana, i Stanislawa Mirzewskich. W roku 1580 wladali Mierzejewem Jadwiga, Eustachy oraz Kaspr Mierzejewscy. CHU

   Do Mierzejewa (kolo Leszna) przylega wies Kociugi. W roku 1379 Felicja Mierzejewska prowadzila spor z Andrzejem z Sikorzyna w sprawie podzialu majatku Kociugi, ale dopiero duzo pozniej, w roku 1580, bracia Adam, Jerzy, Mikolaj i Stanislaw Mierzejewscy dokonali podzialu majatku. (Adam otrzymal polowe dworu i odkupil druga polowe od braci). OLE.

 

 

 

 

     The Mierzejewo near Leszno dates back to 1310 and was called Mirsow, Mirzewo, Mizewo, Myrzewo, and Mierzewo in older times. In 1396 it was a property of the Mirzewski family. In 1409 it was a property of Bernard Olderwolf Mierzewski. In the years 1451-1501 Mierzejewo belonged to brothers Szczepan, Jan, and Stanislaw Mirzewski. In 1580 it was in the hands of Jadwiga, Eustachy, and Kaspr Mierzejewski. CHU.

   Adjacent to Mierzejewo (near Leszno) is the village of Kociugi. In 1397 Felicja Mierzejewska of Mierzejewo had an argument with Andrzej of Sikirzyn over the division of the estate called Kociugi and much later, in 1580, brothers Adam, Jerzy, Mikolaj, and Stanislaw Mierzejewski together with their mother divided the estate. Adam received half of the mansion and he bought the other half off his brother. OLE.

There is a lot more information and photos of this village here: http://www.klasaa.net/fusion_pages/index.php?page_id=134  http://www.drobnin.aplus.pl/photogallery.php?album=48&rowstart=0        

Note: The name Mirzewski appears much more often than Mierzejewski.

The number of Mierzejewskis who originate from this village is probably very small.