Sources - Bibliography

 

AGAD...Archiwum Glowne Akt Dawnych, Warszawa.
BOG...Boguski, J., "Czerwin and Okolice", 2001. CHU...Chudzinska, E.                               DAV...Davies, N., "God’s Playground, A History of Poland",   1982.                              ELEKT...Zaprzaniec, O., Pietruski, Siemuszowej, "Elektorow Poczet…".                                 ESS...Essen, N., Genealogisches Handbuch der Oeselschen Ritterschaft.                     NIE...Niedzialkowska, Zofia., Kronika Najwazniejszych Wydarzen z Dziejow Miasta Ostroleki,1989.                                       NMP...Nazwy Miejscowe Polski, Polska Akademia Nauk, Instytut Jezyka Polskiego, Tom 1-4, 1996-2001. OLE...Olender, K.                                           PŁO...Archiwum Diecezjalne w Płocku, Diocecean Arhives in Płock, ks. mgr Tadeusz Żebrowski.                   POG...Pogonowski, I., "Poland, A Historical Atlas", 1988.                                                            ROZ..."Rozmaitosci", Ostroleka                                       SG..."Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego I Innych Krajow Slowianskich", 1880-1904.                      SZY...Szymanski, J., "Herbarz, Sredniowiecznego Rycerstwa Polskiego", 1993, pg. 268.                            TO..."Tygodnik Ostroleki", Ostroleka                             URU...Uruski, S., "Rodzina, Herbarz Szlachty Polskiej", 1914                                                          
  AGAD...Main Archives of Old Documents, Warszawa.
BOG...Boguski, J., Czerwin and Vicinity, 2001 CHU...Chudzinska, E.                               DAV...Davies, N., God’s Playground, A History of Poland, 1982.                                  ELEKT...Zaprzaniec, O., Pietruski, Siemuszowej, "Elektorow Poczet…".                                  ESS...Essen, N., Genealogy Handbook of the Oesel Knightship, 1935-1939, pages 645, 646, translated from the German. Oesel is the German name of the present Estonian island of Saaremaa in the Gulf of Riga. It was controlled by the Livonia Knights (a German military and religious order founded in 1202) until 1560. Livonia was composed of Estonia and parts of Latvia)NIE...Niedzialkowska, Zofia., Chronicle of the most important events of the history of Ostroleka,1989.     NMP...Place Names of Poland, Polish Academy of Science, Institute of the Polish Language, Vol. 1-4, 1996-2001.                                                       OLE...Olender, K.                                                         PŁO...Diocecean Archives in Płock, ks. mgr Tadeusz Żebrowski.                                         POG...Pogonowski, I., "Poland, A Historical Atlas", 1988.                                                 ROZ..."Rozmaitosci", Ostroleka (Ostroleka area monthly newspaper).                                                    SG..."Slownik Geograficzny Krolestwa Polskiego I Innych Krajow Slowianskich", 1880-1904. SZY...Szymanski, J., "Herbarz, Sredniowiecznego Rycerstwa Polskiego", 1993, pg. 268.                     TO... Ostroleka area weekly newspaper).                        URU...Uruski, S., "Rodzina, Herbarz Szlachty Polskiej", 1914.